Länkning

Länkning


Med hjälp av länkning i Excel kan du länka in data från ett annat kalkylblad eller en annan arbetsbok i det kalkylblad du arbetar med. På så sätt slipper du skriva in samma data flera gånger. När ”originaldata” ändras sker också en ändring i de celler där länkarna är placerade.


Nedan hittar du en introduktion till länkning i Excel.


Videor: Länka mellan arbetsböcker * Länka och summera över flera blad


Klicka på den röda knappen för att prenumerera på ANMAQ Excel!