Årshjul

Årshjul

Ladda ner "årshjulsfilerna"Vad är ett årshjul?

Ett årshjul är en cirkulär visualisering – ofta månadsvis. Årshjulet beskriver i de flesta fall planerade händelser eller aktiviteter under ett kalenderår.


ANMAQ bjuder på två olika årshjul i Excel

Här ovan kan du ladda ner de båda varianterna – en variant med en ”aktivitetsring” och en variant med två ”aktivitetsringar”. I båda varianterna fyller man i aktiviteter månadsvis. När detta är färdigt klickar man på en knapp. Klart!


I videorna nedan kan du se hur man arbetar i de båda "årshjulsfilerna". I videorna visas nedladdning av filerna från en annan webbsida – men arbetsgången är densamma.