Excel fortsättningskurs

 

Excel fortsättningskurs

Nedan hittar du videor för samtliga moment i ANMAQ:s kurs "Excel fortsättningskurs". Arbeta från vänster till höger och nedåt - precis som du läser - för att få momenten i logisk ordning.